27 Ekim 2022 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 31996

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

 

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Ankara İli Etimesgut Belediye Başkanlığından:

 

Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünden:

 

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden:

 

Milli Eğitim Bakanlığından:

 

Adalet Bakanlığından:

 

Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

 

Isparta İli Büyükkabaca Belediye Başkanlığından:

 

Atatürk Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Bitlis Eren Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Piri Reis Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Türk Hava Kurumu Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: