27 Ekim 2022 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 31996

YARGI İLÂNLARI

İstanbul 16. Asliye Ceza Mahkemesinden:

 

İstanbul 22. Asliye Ceza Mahkemesinden:

 

Yargıtay 11. Ceza Dairesi Başkanlığından:

 

İstanbul 38. Asliye Ceza Mahkemesinden: