22 Ekim 2022 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31991

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden:

 

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden:

 

Çukurova Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

 

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Avrasya Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Fırat Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: