21 Ekim 2022 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 31990

YARGI İLÂNLARI

Gaziosmanpaşa 2. Asliye Ceza Mahkemesinden:

 

Gaziosmanpaşa 13. Asliye Ceza Mahkemesinden:

 

Gaziosmanpaşa 20. Asliye Ceza Mahkemesinden:

 

Büyükçekmece 12. Asliye Ceza Mahkemesinden:

 

Büyükçekmece 13. Asliye Ceza Mahkemesinden:

 

Yargıtay 11. Ceza Dairesi Başkanlığından: