20 Ekim 2022 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 31989

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörlüğünden:

 

Çanakkale Belediye Başkanlığından:

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

 

Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

 

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünden:

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: