16 Ekim 2022 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 31985

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

 

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

 

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

 

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanlığından:

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: