16 Ekim 2022 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 31985

YARGI İLÂNLARI

İstanbul Anadolu 14. İcra Hukuk Mahkemesinden:

 

İstanbul Anadolu 14. İcra Ceza Mahkemesinden:

 

Antalya 1. Asliye Ceza Mahkemesinden:

 

Van 4. Asliye Ceza Mahkemesinden:

 

Reyhanlı 1. Asliye Ceza Mahkemesinden:

 

Isparta 2. Ağır Ceza Mahkemesinden:

 

Sakarya 6. Ağır Ceza Mahkemesinden:

 

Yargıtay 8. Ceza Dairesi Başkanlığından:

 

Kırşehir 4. Asliye Ceza Mahkemesinden:

 

Ankara 5. Asliye Ceza Mahkemesinden:

 

Adalet Bakanlığı Adana Denetimli Serbestlik Müdürlüğünden: