5 Ekim 2022 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 31974

YARGI İLÂNLARI

Gaziosmanpaşa 1. Asliye Ceza Mahkemesinden:

 

Gaziosmanpaşa 2. Asliye Ceza Mahkemesinden:

 

Gaziosmanpaşa 19. Asliye Ceza Mahkemesinden:

 

Altınözü 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: