4 Ekim 2022 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 31973

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünden: 

 

İçişleri Bakanlığından:

 

Milli Eğitim Bakanlığından:

 

Sağlık Bakanlığından:

 

TÜBİTAK Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumundan:

 

Tarım ve Orman Bakanlığından:

 

Harran Üniversitesi Rektörlüğünden: 

 

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünden:

 

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

 

Selçuk Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: