28 Eylül 2022 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 31967

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

 

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden:

 

İçişleri Bakanlığı YİKOB Daire Başkanlığından:

 

Milli Eğitim Bakanlığından:

 

Milli Savunma Bakanlığından:

 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Sağlık Bakanlığından:

 

Tarım ve Orman Bakanlığından:

 

TÜBİTAK Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumundan:

 

Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünden:

 

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünden:

 

Bitlis Eren Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Kapadokya Üniversitesi Rektörlüğünden: