23 Eylül 2022 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 31962

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından:

 

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden:

 

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından:

 

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

 

Muş Alparslan Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Sağlık Bakanlığından:

 

Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

TED Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Biruni Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

 

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığından:

 

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Düzce Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Nişantaşı Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: