21 Eylül 2022 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 31960

YARGI İLÂNLARI

Ankara 64. Asliye Ceza Mahkemesinden:

 

Yargıtay 11. Ceza Dairesi Başkanlığından:

 

Yargıtay Yüksek Disiplin Kurulu Başkanlığından: