20 Eylül 2022 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 31959

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

 

Gaziantep Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

 

Sağlık Bakanlığından:

 

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden:

 

Düzce Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Milli Eğitim Bakanlığından:

 

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Sağlık Bakanlığından:

 

Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinden:

 

Tarım ve Orman Bakanlığından:

 

TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Çankırı Makas Fabrikası Müdürlüğünden:

 

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden:

 

Batman Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

İstanbul Galata Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu Müdürlüğünden:

 

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Afyonkarahisar İli Kılıçarslan Belediye Başkanlığından:

 

Giresun Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: