18 Eylül 2022 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 31957

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünden:

 

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

 

Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Kocaeli İli Gebze Belediye Başkanlığından:

 

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: