16 Eylül 2022 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 31955

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

 

Sağlık Bakanlığından:

 

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından:

 

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

 

Türkiye Barolar Birliği Başkanlığından:

 

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

 

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Rektörlüğü’nden:

 

Galatasaray Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Yaşar Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Yeditepe Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Çukurova Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: