15 Eylül 2022 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 31954

YARGI İLÂNLARI

Van İnfaz Hâkimliğinden:

 

Yargıtay 11. Ceza Dairesi Başkanlığından:

 

İstanbul 1. Çocuk Mahkemesinden:

 

İstanbul 40. Asliye Ceza Mahkemesinden:

 

Gaziosmanpaşa 1. Asliye Ceza Mahkemesinden:

 

Ankara 8. Asliye Ceza Mahkemesinden:

 

Ankara 23. Asliye Ceza Mahkemesinden: