10 Eylül 2022 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31949

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğünden:

 

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

 

Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

İçişleri Bakanlığından:

 

Metro İstanbul Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinden: 

 

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünden:

 

Erzurum İli Hınıs Belediye Başkanlığından:

 

Sinop İli Dikmen Belediye Başkanlığından:

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: