9 Eylül 2022 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 31948

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

İçişleri Bakanlığından: 

 

Millî Eğitim Bakanlığından:

 

Siirt Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden: 

 

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden:

 

Tarım ve Orman Bakanlığından: 

 

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünden:

 

Gençlik ve Spor Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünden:

 

Ankara Medipol Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Bartın Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Doğuş Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Toros Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

OSTİM Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: