23 Ağustos 2022 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 31932

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Antalya Bilim Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

 

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden:

 

Gençlik ve Spor Bakanlığından:

 

İçişleri Bakanlığı YİKOB Daire Başkanlığından:

 

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

 

Milli Eğitim Bakanlığından:

 

Sağlık Bakanlığından:

 

Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Fenerbahçe Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Dicle Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Beykent Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

İstanbul Bilgi Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Muş Alparslan Üniversitesi Rektörlüğünden: