16 Ağustos 2022 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 31925

YARGI İLÂNI

İstanbul 14. Asliye Ceza Mahkemesinden: