14 Ağustos 2022 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 31923

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

Afyonkarahisar İli Davulga Belediye Başkanlığından:

İstanbul İli Beykoz Belediye Başkanlığından:

Kütahya İli Şaphane Belediye Başkanlığından:

Kültür ve Turizm Bakanlığından: