12 Ağustos 2022 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 31921

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

Ankara İli Yenimahalle Belediye Başkanlığından:

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Orman Mühendisleri Odasından:

Bursa Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:

Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğünden:

Gaziantep Üniversitesi Rektörlüğünden:

Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Rektörlüğünden:

Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu Daire Başkanlığından:

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektörlüğünden:

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:

Sağlık Bakanlığından:

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

Sabancı Üniversitesi Rektörlüğünden:

İstanbul Rumeli Üniversitesi Rektörlüğünden:

Beykent Üniversitesi Rektörlüğünden:

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:

İstanbul Gedik Üniversitesi Rektörlüğünden:

Ticaret Bakanlığından:

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: