9 Ağustos 2022 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 31918

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

 

Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Yalova Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğünden:

 

Beykent Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

İstanbul İli Fatih Belediye Başkanlığından:

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

 

Marmara Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

İstanbul Kültür Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Avrasya Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Sağlık Bakanlığından:

 

Milli Savunma Bakanlığından:

 

İçişleri Bakanlığından:

 

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden:

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: