8 Ağustos 2022 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31917

YARGI İLÂNI

Ankara 54. Asliye Ceza Mahkemesinden: