7 Ağustos 2022 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 31916

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

 

Adalet Bakanlığı Adana Denetimli Serbestlik Müdürlüğünden:

 

Altınbaş Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Beykent Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünden:

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: