6 Ağustos 2022 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31915

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

Adalet Bakanlığından:

 

Amasya Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

 

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

 

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünden:

 

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden:

 

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünden:

 

Milli Eğitim Bakanlığından:

 

Milli Savunma Bakanlığından:

 

Sağlık Bakanlığından:

 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

 

Piri Reis Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: