5 Ağustos 2022 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 31914

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden:

 

İller Bankası A.Ş. Yatırım Koordinasyon Dairesi Başkanlığından:

 

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

 

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

İstanbul Gedik Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Atılım Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Sayıştay Başkanlığından:

 

Çağ Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Amasya Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Bursa Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansından (DOKA):

 

Gençlik ve Spor Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünden:

 

İbn Haldun Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

İstanbul Galata Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

İstanbul Kültür Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Üsküdar Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

TED Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Biruni Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Diyarbakır İli Yenişehir Belediye Başkanlığından:

 

Gaziantep Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: