3 Ağustos 2022 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 31912

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığından:

 

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden:

 

Giresun Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

İçişleri Bakanlığından:

 

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Tarım ve Orman Bakanlığından:

 

Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Kayseri Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Adıyaman Üniversitesi Rektörlüğünden: