2 Ağustos 2022 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 31911

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünden:

 

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

İçişleri Bakanlığından:

 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İSTAÇ İstanbul Çevre Yönetimi Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinden:

 

Kafkas Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Milli Eğitim Bakanlığından:

 

Siirt Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:

 

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

 

Türkiye Barolar Birliği Başkanlığından:

 

Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğünden:

 

Batı Karadeniz Kalkınma Ajansından:

 

Çağ Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

İstanbul İli Fatih Belediye Başkanlığından:

 

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünden:

 

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğinden:

 

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Orman Mühendisleri Odasından:

 

İstanbul Esenyurt Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Karabük Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Sinop Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: