30 Temmuz 2022 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31908

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

 

Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

 

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden:

 

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden:

 

İçişleri Bakanlığından:

 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İGDAŞ İstanbul Gaz Dağıtım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinden:

 

Milli Eğitim Bakanlığından:

 

Tarım ve Orman Bakanlığından:

 

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünden:

 

Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: