27 Temmuz 2022 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 31905

YARGI İLÂNLARI

Yargıtay 11. Ceza Dairesi Başkanlığından:

 

Ankara 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: