22 Temmuz 2022 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 31900

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

 

Ankara İli Yenimahalle Belediye Başkanlığından:

 

Ege Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından: 

 

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden:

 

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 

 

Milli Savunma Bakanlığından:

 

Sağlık Bakanlığından:

 

Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Başkent Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Bingöl Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Yeditepe Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Türk Hava Kurumu Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Yalova Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: