21 Temmuz 2022 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 31899

YARGI İLÂNLARI

Yargıtay 11. Ceza Dairesi Başkanlığından:

 

Ankara 1. Asliye Ceza Mahkemesinden:

 

Gaziosmanpaşa 20. Asliye Ceza Mahkemesinden: