19 Temmuz 2022 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 31897

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından:

 

Sağlık Bakanlığından:

 

Tarım ve Orman Bakanlığından:

 

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı İstanbul Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğünden:

 

Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

 

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

 

Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

 

Antalya İli Kaş Belediye Başkanlığından:

 

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Kastamonu Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Ankara Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Sabancı Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Harran Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: