18 Temmuz 2022 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31896

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

 

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

İbn Haldun Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu Müdürlüğünden:

 

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Türk-Alman Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

TÜBİTAK Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Başkanlığından:

 

Haliç Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

İzmir Bakırçay Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

OSTİM Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Özyeğin Üniversitesi Rektörlüğünden: