17 Temmuz 2022 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 31895

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

 

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

 

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığından:

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: