16 Temmuz 2022 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31894

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

 

TMMOB Maden Mühendisleri Odasından:

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: