14 Temmuz 2022 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 31893

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

 

Adalet Bakanlığından:

 

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden:

 

TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü 7. Bölge Müdürlüğünden:

 

İnönü Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu Müdürlüğünden:

 

Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: