13 Temmuz 2022 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 31892

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

 

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

 

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden:

 

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından:

 

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünden:

 

Sağlık Bakanlığından:

 

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:

 

Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğünden: