7 Temmuz 2022 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 31889

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

Adalet Bakanlığından:

 

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

 

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünden:

 

Gençlik ve Spor Bakanlığından:

 

İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığından:

 

Milli Eğitim Bakanlığından:

 

Tarım ve Orman Bakanlığından:

 

Demiroğlu Bilim Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Fırat Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Sabancı Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Yaşar Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Siirt Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Bahçeşehir Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörlüğünden:

 

Mersin Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Üniversitelerarası Kurul Başkanlığından:

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: