6 Temmuz 2022 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 31888

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

Ankara İli Yenimahalle Belediye Başkanlığından:

 

İzmir Bakırçay Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

 

Mudanya Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden:

 

İçişleri Bakanlığından:

 

Milli Eğitim Bakanlığından:

 

Sağlık Bakanlığından:

 

Tarım ve Orman Bakanlığından:

 

Dışişleri Bakanlığından:

 

Konya İli Karapınar Belediye Başkanlığından:

 

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Dicle Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

İstanbul Bilgi Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: