3 Temmuz 2022 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 31885

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

Adalet Bakanlığından:

 

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

 

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

 

Beykent Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Biruni Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: