3 Temmuz 2022 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 31885

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

HAVA KAPISI ALIMI İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden:

 

SANTRİFÜJ POMPA ALIMI İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden:

 

TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Kayseri İli Talas Belediye Başkanlığından:

 

TAŞINMAZ SATILACAKTIR

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığından:

 

İBRELİ DİKİLİ AĞAÇ SATILACAKTIR

Sakarya Orman Bölge Müdürlüğü Gebze Orman İşletme Müdürlüğünden:

 

SUADİYE İSTASYONUNDA RESTORASYON YAPILMASI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü 1. Bölge Müdürlüğünden: