2 Temmuz 2022 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31884

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

Adalet Bakanlığından:

 

Dicle Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Bayburt Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

İnönü Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Türkiye Barolar Birliği Başkanlığından:

 

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden:

 

İçişleri Bakanlığından:

 

İçişleri Bakanlığı YİKOB Daire Başkanlığından:

 

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

 

Milli Savunma Bakanlığından:

 

Sağlık Bakanlığından:

 

Altınbaş Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: