1 Temmuz 2022 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 31883

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

BİYOFİZİKSEL VE FİZYOLOJİK ÖLÇÜM ANALİZ CİHAZI SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

 

TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Bolu Belediye Başkanlığından:

 

KAMU HİSSELERİ BLOK SATIŞ YÖNTEMİYLE İHALE EDİLECEKTİR

Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığından:

 

ŞEHRİMİZİN MUHTELİF YERLERİNDE BULUNAN TAŞINMAZLARIN KİRA VE SATIŞI İLE ARAÇLARIN SATIŞ İHALELERİ YAPILACAKTIR

Nevşehir Belediye Başkanlığından:

 

GERGİ ÇELİĞİ SATIN ALINACAKTIR

TCDD Afyon Beton Travers Fabrikası Müdürlüğünden: