30 Haziran 2022 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 31882

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Adalet Bakanlığından:

 

Türkiye Barolar Birliği Başkanlığından:

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:

 

Milli Savunma Bakanlığından:

 

Sağlık Bakanlığından:

 

TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğünden:

 

İller Bankası A.Ş. Yatırım Koordinasyon Dairesi Başkanlığından:

 

Türkiye Adalet Akademisi Başkanlığından:

 

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünden:

 

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünden:

 

İnönü Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Gaziantep İli Nizip Belediye Başkanlığından:

 

Amasya Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Altınbaş Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

İnönü Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: