28 Haziran 2022 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 31880

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından:

 

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden:

 

İçişleri Bakanlığından:

 

Milli Eğitim Bakanlığından:

 

Milli Savunma Bakanlığından:

 

Sağlık Bakanlığından:

 

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından:

 

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Kapadokya Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Kadir Has Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Ankara İli Yenimahalle Belediye Başkanlığından:

 

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

 

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

 

Kültür ve Turizm Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığından:

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Kamu Denetçiliği Kurumundan (Ombudsmanlık):

 

Hazine ve Maliye Bakanlığı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğünden:

 

Atılım Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Galatasaray Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Ankara Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: