24 Haziran 2022 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 31876

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

 

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kurulundan:

 

Çorum İli Osmancık Belediye Başkanlığından:

 

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden:

 

İçişleri Bakanlığından:

 

Milli Savunma Bakanlığından:

 

Sağlık Bakanlığından:

 

Tarım ve Orman Bakanlığından:

 

Tarım ve Orman Bakanlığı Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünden:

 

İller Bankası A.Ş. Yatırım Koordinasyon Dairesi Başkanlığından:

 

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

 

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığından:

 

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığından:

 

Afyonkarahisar İli Davulga Belediye Başkanlığından:

 

İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Abdullah Gül Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Bartın Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Eskişehir Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörlüğünden: 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: