23 Haziran 2022 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 31875

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden:

 

İçişleri Bakanlığından:

 

Milli Savunma Bakanlığından:

 

Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ) 17. Bölge Müdürlüğünden (VAN):

 

Bingöl Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

 

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu Müdürlüğünden:

 

Mersin Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörlüğünden:

 

Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Uşak Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Yalova İli Altınova Belediye Başkanlığından:

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: