21 Haziran 2022 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 31873

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığından: 

 

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden:

 

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

 

Millî Savunma Bakanlığından: 

 

Sağlık Bakanlığından:

 

Tarım ve Orman Bakanlığından:

 

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

 

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

İstanbul Rumeli Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

 

Erciyes Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Ufuk Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: